Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Παχυσαρκία - Διαχείριση βάρους

Διατροφική αξιολόγηση, σωματομετρήσεις και εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής και διατροφική εκπαίδευση σε παχύσαρκα/υπέρβαρα άτομα που επιθυμούν να μειώσουν ή να αυξήσουν το βάρος τους.

Αθλητική Διατροφή

Αξιολόγηση αναγκών και παροχή προγραμμάτων διατροφής σε αθλητές ή ασκούμενους που θέλουν διατροφική υποστήριξη για μεγιστοποίηση της απόδοσης, κάλυψη διατροφικών αναγκών και βελτίωση της σύστασης σώματος.

Εγκυμοσύνη - Θηλασμός

Ενδεδειγμένη διατροφή και ρύθμιση βάρους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, με σκοπό τα μέγιστα οφέλη για μητέρα και παιδί.

Κλινική Διατροφή

Εξατομικευμένες συμβουλές και προγράμματα διατροφής σε περιπτώσεις καρδιαγγειακών, Σακχαρώδη Διαβήτη, υπέρτασης, μεταβολικών και γαστρεντερικών προβλημάτων και άλλες που χρήζουν διατροφική φροντίδα.

Παιδική Διατροφή

Διατροφική αξιολόγηση και εκπαίδευση σε παιδιά και εφήβους, και τις οικογένειές τους, με προβλήματα βάρους ή/και ενδιαφέρον για τη σωστή διατροφή.

Διαιτολογικές υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως ή κατ’ οίκον

Σε περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο γραφείο, υπάρχει δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών online ή με επισκέψεις κατ’ οίκον.